Εγγραφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του mythotopia.eu