«Παρέα με έναν ΜΥΘΟ!»

Καλλιεργώντας την Κοινωνική και Συναισθηματική Νοημοσύνη των Παιδιών και των Εφήβων

Εκπονήτρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Ανδριανή Λιατσοπούλου, Φιλόλογος, Ψυχολόγος, Υπ. Δρ. ΤΕΦ/ΔΠΘ, Έκτακτο Μέλος της Ομάδας Υποέργου 2 ΤΕΦ/ΔΠΘ.

Το συγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (ΜIS: 5047101), το οποίο εκπονείται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Παράρτημα Ξάνθης).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης, το οποίο αποτελείται από οκτώ (8) εκπαιδευτικά σενάρια που βασίζονται σε τρεις (3) θρακικούς μύθους (Ρήσος – Ορφέας και Ευρυδίκη – Ροδόπη και Αίμος).

Απευθύνεται σε μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού και των τριών τάξεων του γυμνασίου.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει: α) Εγχειρίδιο Προγράμματος, β) Oκτώ (8) εκπαιδευτικά σενάρια, γ) Οδηγό Εκπαιδευτικού, δ) Ερωτηματολόγια αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+ (Δημοτικό, Γυμνάσιο) [Θεματικός Άξονας: Ζω καλύτερα − Ευ ζην, Υποενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη]

Είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας επιμόρφωσης του ΙΕΠ εδώ:
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23726§ion=2