ΕΝ

Καλωσορίσατε
στην πλατφόρμα εκπαιδευτικών σεναρίων της Μυθοτοπίας©

Η πλατφόρμα εκπαιδευτικών σεναρίων της Μυθοτοπίας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (ΜIS: 5047101), το οποίο εκπονείται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Παράρτημα Ξάνθης).

Εδώ μπορεί κανείς να βρει ποικιλία διδακτικών σεναρίων, που βασίζονται στους μύθους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στη Μυθοτοπία.

Τα διδακτικά σενάρια απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια).

Οι μαθήτριες/μαθητές έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν καλύτερα το μυθολογικό απόθεμα της Αν. Μακεδονίας και Θράκης μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως Σταυρόλεξα - Κρυπτόλεξα - Ακροστιχίδες - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Σωστό/Λάθος - Συμπλήρωση λέξης - Παζλ - Παιχνίδι μνήμης - Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού -Σενάρια για δημιουργική γραφή - Φύλλα εργασίας για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

Εάν είσαι εκπαιδευτικός, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εκπαιδευτική εφαρμογή:

Για να τα κάνεις αυτά, συνδέσου στην πλατφόρμα και πάτησε Εγγραφή Εκπαιδευτικών.